Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Etnonim ime BOŠNJACI je starije i od imena Srbi i Hrvati dokazi


Dakle, dole lijepo piše BOŠNJACI
a s druge strane lijepo piše Serblji
odnosno hOrvatiprema tome, kad se spominjalo i pisalo ime BOŠNJACI nije još bilo ni formirano današnje moderno ime Hrvati ili Srbi

i onda srpsko-hrvatski šovinisti negiraju ime, narod i naciju Bošnjaka !!!
i zlonamjerno “podvaljujući” javnosti da je to ime doneseno “odlukom” 1993. godine
a ono postojalo kad još nije bilo ni formirano ime Srbi ili Hrvati !! u svom modernom sadašnjem obliku

dakle, prema izvoru sa zapadne strane,
tadašnje susjedne Hrvatske
(Ljudevit Gaj: Danica Ilirska, 1835.godine ) :
“Bošnjaci živu izmedju Drine, Verbasa,
Save, Dalmacie i Hema, brojem 450.000
deleći se na islamski to jest turski i zatim na
rimski i gerčki verozakon”
slika

iste definicije i termini su i sa istočne strane,
tadašnje srpske kneževine
(1825.g. u Ljetopisu matice srpske) :
“Bošnjaci žive izmeđ Drine, Verbasa,
Save, Dalmacie i Hema, čislom (brojem) 450.000;
ispovjedaju ili Islam; ili su Rimokatolici, ili pravoslavni.”
slika

http://bosniainfocentar.phpbb3now.com/viewtopic.php?f=199&t=2600

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: