Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Sve o Vlasima na Balkanu ciji su potomci velikim djelom danasnji srbi u Bosni i Hercegovini


Balkanski srednjovjekovni Vlasi su pričali RUMUNSKIM jezikom

O pojmu “Vlasi”

Sima Ćirković o Vlasima

O procesu slavenizacije romanskih Vlaha (ANU BH iz 1967.g)

vlaška prezimena na legendarnoj karti Bosne historičara Vege

Petar Skok o Vlasima (Glasnik ZM 1918.g.)

ANU BH iz 1987.g.: Anto Babić o Vlasima

ANU BH iz 1987.g.: Desanka Kovačević-Kojić o Vlasima

Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1905.g. o Vlasima

O Vlasima u Osmanskoj carevini i Bosni

DAI o Vlasima

Relja Novaković o Vlasima

Ferdo Šišić o Vlasima

Vladimir Ćorović o Vlasima

Enver Imamović o Vlasima

Karta s prikazom pravaca širenja Vlaha na Balkanu

Advertisements

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d bloggers like this: