Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

1408-1409.g. novi krstaški pohod mađara na Bosnu


1408-1409.g. novi krstaški pohod mađara na Bosnu

Kralj Sigismund je 1408.g. uz podršku pape, uputio snažnu KRSTAŠKU vojsku u Bosnu protiv bosanskih HERETIKA. Jaka ugarska vojska je u bici kod Dobora, na lijevoj obali Bosne kod Modriče, nanijela strašan poraz Bošnjacima. Veliki broj bosanske vlastele bio je uhvaćen i pogubljen u ovom usorskom gradu. Jedan savremeni izvještaj kaže da je ugarski kralj Sigismund, poslije ove pobjede dao „po običaju mača“ poubijati „buntovnike oba spola, ljude, djecu i starce iz svih krajeva Bosne“, a gradove i varoši „u ništa pretvorili“. Kaže se da je tada pobijeno i bačeno u rijeku Bosnu oko 170 bosanskih velikaša.
Plemstvo se pokorilo, ali od Ugarske su ga odbijali Sigismundovi postupci i nove akcije njegove vojske u Bosni 1409.g. uglavnom po istočnoj Bosni gdje je s uspjehom ratovao. U nekim bosanskim utvrdama ostavljene su ugarske posade koje su činile ispade i nasilja. Kao još jedna posljedica svih pohoda ugarskog kralja izdvojene su oblasti Usora i Soli iz Bosanske kraljevine i stavljene pod neposrednu vlast ugarskog kralja, abogati grad Srebrenica sa okolinom PREDATA je 1411.g. na upravu i korištenje srpskom despotu Stefanu Lazareviću. Odatle vjerovatno potiče podatak Stefanovog biografa Konstantina Filozofa da su stanovnici bosanskog grada Srebrenice „svi hereze bogomilske“.
Oko Srebrenice se poslije često vode borbe između Bosne i srpske despotovine.

Gornji tekst izdvojen iz knjiga :
Mustafe Imamovića: Historija Bošnjaka, strana 73
Bosna od najstrijih vremena do kraja II s.r. ,strana 76


Advertisements

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d bloggers like this: