Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

1858. Ivan Kukuljević Sakcinski – Putovanje po Bosni o Bosni i Bosnjacima


Hrvatski književnik i historičar Ivan Kukuljević Sakcinski u svojoj knjizi Putovanje po Bosni govori o Bošnjacima i bosanskom jeziku.

I on ističe da su Bošnjaci jedan narod podijeljen vjerom i iznosi još podataka o našem narodu koji se mogu pročitati ispod.

Slika
Slika
Slika

“Nit je kerstjan nit ristjan ono što su bili stari Bošnjaci i njegovi pradjedovi, ali nije ni turski Bošnjak Turčin, jer nauk Muhameda nije satro u njemu narav i ćud slavensku, ni ljubav k obićajim i jeziku pradjedova svojih. Ja bi reko da turski Bošnjak još uvjek najčistije govori bosanski, samo kad hoće da ne mieša turske rieči. Njemu je Osmanlija još uvjek tako tudj, kao svakomu od našega naroda.”
Advertisements

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d bloggers like this: