Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

1869. Antun Knežević – Njeke moje bilješke iz zadnjih godinah


Mi prije kad bi kadiji, ol drugom, dali dukat, to se je činilo primnogo! Nu ovi na taku malenkost neće ni da pogledaju! Ne možemo pako reći nit svi činovnici da su bili jednaki; i sa srdcem punim tuge moram reći da su nam bratja Hrvati bili najgori, kako će ovo posvjedočiti svaki Bošnjak brez razlike vjere i zakona! Ovi su naša srdca od sebe daleko udalečili!

Njeke moje bilješke iz zadnjih godinah je objavila beogradska izdavačka kuća Rad 2001. godine. Citat je preuzet sa 130. stranice.

Slika

Advertisements

Single Post Navigation

Komentari su isključeni.

%d bloggers like this: