Historija Bosne Balkana i Bosnjaka

Historija drzava i naroda Balkana, povijesne teme, kontroverze pregled historije Srba, Hrvata, Bosnjaka analiza primarnih izvora franacki anali, de administrando imperio, Nestor ljetopis popa dukljanina povelje vladara i velmoza srednjovjekovna crkva bosanska Balkan history: wars. cultures history of Serbia Bosnia Croatia… historical topics

Archive for the tag “Draza Mihailovic nije bio antifasista nego zlocinac i propagator velikosrpske politike na Balkanu politike etnickog ciscenja nesrpskog zivlja sa ovih prostora”

Balkan strepi zbog rehabilitacije Draže Mihailovića


image
Draža Mihailović / AA

BEOGRAD – Nevladine organizacije iz Srbije uputile su apel međunarodnoj javnosti upozoravajući da bi uskoro moglo doći i do zvanične sudske rehabilitacije vođe kvislinškog četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića, koji je zbog saradnje sa njemačkim i italijanskim okupatorima u Drugom svjetskom ratu, osuđen na smrt i strijeljan jula 1946. godine.

Pročitaj ostatak…

Post Navigation